Ontspanning

Een beleid dat is gericht op ontspanning en stresspreventie houdt rekening met de combinatie tussen persoon, taak en omgeving. Zo hebben mensen voldoende mogelijkheden om dagelijkse stressmomenten aan te kunnen.

Medewerkers maken het verschil als een organisatie zich wil onderscheiden binnen een steeds meer concurrerende markt. Veranderingen binnen bedrijven (zoals fusies en reorganisaties, maar ook ontwikkelingen naar een meer klantgerichte bedrijfsvoering) en het werken onder tijdsdruk, zorgen ervoor dat het nog belangrijk is om aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van medewerkers.

Een andere reden om stil te staan bij de mentale gezondheid is dat 1 op de 10 mensen te maken heeft met psychische klachten, ook op het werk. En 1 op de 3 mensen belandt in de WIA (voorheen WAO) als gevolg van psychische problematiek.

Verder is er een relatie tussen leefstijlgedrag en verzuim. Mensen die zich onder druk voelen staan, nemen geen tijd om te sporten of op een andere manier te ontspannen. Ze vertonen vaak ‘compensatiegedrag’ in de zin van meer roken en drinken. Het laatste kan zeker gevolgen hebben voor het functioneren op het werk. Het is dus handig om andere leefstijlfactoren mee te nemen binnen het op ontspanning gerichte beleid. 

Een laagdrempelige manier om aan ontspanning te werken, is via bewegingsactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Lunchwandelen
  • Fietsen naar het werk
  • Bedrijfssport

 Bron: NISB