Roken en Alcohol

Roken

In 2004 overleden circa 18.000 mensen als gevolg van de nadelige effecten van roken. In werkelijkheid ligt dit aantal nog hoger. Er is namelijk alleen gekeken naar longziekten en hart- en vaatziekten, terwijl ook allerlei andere ziekten en andere vormen van kanker in verband gebracht kunnen worden met roken.

In 2004 gaf 31% van de mannen en 25% van de vrouwen van 15 jaar of ouder aan te roken. In alle leeftijdsklassen roken meer mannen dan vrouwen. Bij zowel mannen als vrouwen is het percentage rokers het hoogst in de leeftijdsklasse 45-54 jaar. Daarna wordt een afname met de leeftijd in het percentage rokers gezien. Volwassenen die roken, roken gemiddeld 15 sigaretten per dag. Na een sterke daling van het percentage rokers (vooral bij mannen) en een stabilisatie in de negentiger jaren, is het percentage rokers de laatste jaren gedaald van circa 33% (jaren negentig) naar 28% in 2004. De daling geldt voor de meeste leeftijdsgroepen, maar vooral voor vrouwen van 20 tot 35 jaar en voor mannen van 65 jaar en ouder. Volhouden als u bent gestopt met roken heeft veel te maken met het doorkomen van lastige situaties. Ex-rokers noemen vier situaties waarin ze het moeilijk hadden om niet terug te vallen in de oude gewoonte.

 1. Gezellige bijeenkomsten
  Vaak genoemd worden verjaardagen, cafébezoek, vergaderingen, recepties en etentjes buiten de deur. Als anderen op deze bijeenkomsten wel roken, is de verleiding heel groot om mee te doen.
 2. Spanningen
  Voor velen is roken een uitlaatklep als ze verdrietig of boos zijn of zich gespannen voelen. Vooral voor mensen die alleen zijn, kan de verleiding om een sigaret op te steken groot zijn.
 3. 'Gezelligheidsdranken'
  Hiermee bedoelen we alcohol, koffie en thee. Velen zijn gewend om bij een kopje koffie ook een sigaretje te roken. De associatie van deze dranken met een rokertje kan lang blijven bestaan. Zodra ze een kopje koffie drinken, hebben ze de neiging om een sigaret op te steken.
 4. Beloning
  Na het horen van een goed bericht, zoals na het slagen van een examen of na het horen van een gunstige uitslag van een medische keuring, of op een feest kunt u zich uitgesproken goed voelen. U kunt dan de neiging hebben uzelf te belonen met een sigaret. Ook dan is de verleiding groot om terug te vallen in het oude rookpatroon.

Bron: www.allesoverstoppenmetroken.nl

 

Alcohol

Het verband tussen alcoholgebruik en coronaire hartziekten is aantoonbaar. Bij overmatig alcoholgebruik (meer dan 3 glazen per dag voor mannen en meer dan 2 glazen per dag voor vrouwen) is er een verhoogd risico op coronaire hartziekten. Mensen die  matig alcohol gebruiken (1-3 glazen per dag voor mannen en 1-2 glazen per dag voor vrouwen) hebben een kleinere kans op coronaire hartziekten dan geheelonthouders en mensen die meer drinken. Over het algemeen kan worden gesteld dat het risico evenveel verlaagd wordt bij matig gebruik van bier en wijn als bij matig gebruik van sterke drank. Niet de soort drank, maar de alcohol is verantwoordelijk voor het beschermende effect. Circa 14% van de mannen van 12 jaar en ouder drinkt overmatig, bij vrouwen is dit 10%. Vooral bij mannen is het overmatig alcoholgebruik het hoogst op jonge leeftijd.

Tips

 • Drink om te genieten, niet om dronken te worden.
 • Neem de tijd om te voelen wat alcohol met u doet, drink niet te snel.
 • Wissel alcohol af met water of fris om vochtverlies tegen te gaan.

Hou eens bij hoeveel alcohol u drinkt; u drinkt snel meer dan u denkt.

 • Durf 'nee' te zeggen als u geen zin heeft om alcohol te drinken.
 • Dring een ander geen alcohol op als hij dat niet wil.
 • Drink alleen in uw vrije tijd.
 • Drink niet voor of tijdens verkeersdeelname, sport, werk of studie.
 • Neem water voor het slapen gaan. Dit voorkomt uitdroging.
 • Heeft u het gevoel dat u uw alcoholgebruik niet in de hand heeft, vraag dan advies of zoek hulp.
 • U kunt ook eerst een test over uw alcoholgebruik maken.

Bron: www.alcoholinfo.nl, www.hartstichting.nl