Chronische aandoeningen

Een chronische ziekte is een ziekte die lange tijd voortduurt. In Nederland wordt, afhankelijk van de ziekte, een termijn van het aanhouden van de klacht van langer dan zes weken tot zes maanden gehanteerd. 

In het algemeen taalgebruik spreekt men soms al van een chronische ziekte als deze minstens drie maanden aanhoudt.
Chronische aandoeningen kunnen over het algemeen niet door vaccins worden verhinderd of door medicijnen worden genezen. Ook verdwijnen chronische aandoeningen niet vanzelf.

Circa negen op de tien personen ouder dan 65 jaar heeft minstens één chronische ziekte. Schadelijk gezondheidsgedrag - in het bijzonder tabaksgebruik, gebrek van fysieke activiteit, en slechte eetgewoonten - hebben een grote invloed op de belangrijke chronische ziekten.

We lichten hieronder 4 ziekten toe. Lees meer over: