Balans werk en privé

Iedereen wil voldoende tijd voor het gezin, zichzelf, familie, vrienden en hobby’s. Nederlandse werknemers zijn tevreden met hun werk-privébalans. Maar liefst 88% vindt de verhouding tussen werk en privé in balans of goed. De werk-privébalans is voor Nederlanders doorslaggevend als er gekozen moet worden tussen twee banen.

Het creëren van de juiste balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker. U wilt op het werk de ideale werknemer en thuis de ideale partner (en ouder) zijn. Door de maatschappelijke ontwikkelingen van een 24-uurs economie wordt het steeds lastiger om de juiste balans te vinden tussen werk en privé. Met de komst van internet en mobiele telefonie bent u continu bereikbaar en wordt dit ook steeds vaker verwacht.

Er zijn verschillende factoren die een negatieve invloed hebben op de balans tussen werk en privé. Dit zijn bijvoorbeeld de fysieke arbeidsomstandigheden, regelmogelijkheden, werkdruk en arbeidsverhoudingen. In de privésituatie gaat het om gebeurtenissen buiten het werk die van invloed kunnen zijn op uw gezondheid. Denk hierbij aan de verwerking van levensgebeurtenissen (zoals relatieproblemen en rouw), te weinig ontspanning en rustmomenten, opvang van kinderen.

Werkgevers treffen steeds meer maatregelen om de juiste ‘balans’ te kunnen waarborgen. Regelingen als flexibele werktijden, deeltijdwerk en verlofregelingen moeten bijdragen aan een optimale werk-privésituatie. Om zelf invloed uit te oefenen om de balans te verbeteren, heeft u de volgende mogelijkheden:

  • Zorg dat doestellingen duidelijk en inzichtelijk zijn (zowel op werk- als privévlak);
  • Stel prioriteiten, maak duidelijk wat op de eerste plaats komt;
  • Besteed aandacht aan de punten die aansluiten op uw doelstellingen en prioriteiten, dit voorkomt dat werkzaamheden half worden uitgevoerd en een onvoldaan gevoel geven;
  • Sluit werkzaamheden af voordat u met nieuwe werkzaamheden start.

Het is voor de werkgever niet altijd mogelijk om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen in de privésituatie van medewerkers. Natuurlijk kunt u wel altijd terecht bij uw leidinggevende. Voor de werkgever is deze ‘balans’ net zo belangrijk als voor de medewerkers zelf. Medewerkers die blij zijn met hun werkgever, het gevoel hebben dat ze zinvol en uitdagend werk doen, waardering krijgen en zich eerlijk behandeld voelen door hun baas zijn vaak zeer tevreden over de balans tussen werk en privé. Een optimale balans zorgt voor meer loyaliteit richting de werkgever en verhoogt de productiviteit, dus de belangen zijn voor zowel de werkgever als werknemer groot!

Test uw eigen balans: http://www.123test.nl/balans-werk-prive-test/