Ontwikkelingen in Nederland

Verschillende veranderingen in de samenleving kunnen invloed hebben op de werkomstandheden. Denk hierbij aan de vergrijzing van de bevolking waardoor de arbeidsmarkt de komende jaren krapper wordt. Voor werkgevers is het dus heel belangrijk dat ze hun medewerkers zo lang mogelijk in goede gezondheid aan het werk houden.

De manier waarop mensen hun leven leiden, heeft invloed op de gezondheid en het ontstaan van ziekten. Ongunstig gedrag, zoals roken, overmatig alcoholgebruik en weinig beweging, zorgt ervoor dat mensen sneller en vaker ziek zijn. Naast deze bekende leefstijlfactoren kunnen ook ‘nieuwe’ factoren invloed op de gezondheid. Dit gaat bijvoorbeeld om (problematisch) internetgebruik, risicovol gedrag en overmatige blootstelling aan harde muziek. Deze leefstijlfactoren bepalen direct en indirect ook de prestaties van werknemers en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Een aantal voorbeelden van risico's die de leefstijlfactoren met zich meebrengen. Roken veroorzaakt longkanker, COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en coronaire hartziekten en is daarmee verantwoordelijk voor 13% van de ziekmeldingen in Nederland. Ook overgewicht (10%) en hoge bloeddruk (8%) veroorzaken veel ziekte, vooral in de vorm van diabetes mellitus, coronaire hartzieken en beroerte (www.nationaalkompas.nl; De Hollander, 2006).