Risico's op het werk

Bij risicofactoren op het werk worden zowel de fysieke als mentale risicofactoren bedoeld. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid door het vaststellen van bepaalde wet- en regelgeving om risicofactoren op het werk te beperken. Zo moet elk bedrijf met 25 of meer medewerkers een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren die wordt getoetst door een externe deskundige.

Waar het gaat om het beperken van fysieke risico’s op de werkplek is het belangrijk dat u gebruikmaakt van de aanwezige tilhulpmiddelen of dat u (een) collega('s) om hulp vraagt, om zo klachten te voorkomen. Zware werkbelasting en veel eenzijdige handelingen op het werk, waarbij veel in dezelfde houding wordt gewerkt, zijn ook grote risicofactoren voor fysieke klachten. Met zittend werk en weinig beweging, is er onder andere een verhoogde kans op RSI en CANS (complaints of the arm, neck and/or shoulder). Eén van de oorzaken is dat door weinig beweging de doorbloeding in het lichaam slechter wordt. Onder CANS vallen klachten als tintelende vingers, krachtloze polsen en pijnlijke bovenarmen tot gezwollen schouderspieren, kramp in de schouders en een vastzittende nek. Tussen 2000 en 2005 hebben gezaghebbende organisaties als TNO Arbeid en het Centraal Bureau voor de Statistiek diverse keren bekeken hoeveel mensen last hebben van CANS (toen nog RSI), dit lag gemiddeld tussen de 20 en 25%.

Een ziekte die direct te wijten is aan één of meer schadelijke factoren en invloeden van het werk of het arbeidsmilieu noemen we een beroepsziekte. Lawaaischade aan het gehoor, psychische aandoeningen en aandoeningen van spieren en gewrichten worden relatief het meest gemeld. Schade aan het gehoor kan gemakkelijk worden voorkomen door het dragen van gehoorbeschermers en bij het luisteren naar muziek een koptelefoon in plaats van oordopjes te gebruiken. 

Tips om zelf zo min mogelijk risico te lopen op het werk:

  • Zorg voor een goede inrichting van de (beeldscherm)werkplek;
  • Zorg voor beschermingsmiddelen (denk aan veiligheidsschoenen, bril en kleding, hoofddeksel en gehoorbescherming wanneer nodig;
  • Zorg dat de stoel en het beeldscherm op de juiste hoogte zijn afgesteld;
  • Zorg voor een juiste houding tijdens uw werkzaamheden;
  • Zorg ervoor dat rusttijden niet worden overgeslagen;
  • Zorg voor een gezonde leefstijl, dit vergroot uw weerbaarheid;
  • Neem bij klachten tijdig contact op met uw leidinggevende of uw arboadviseur.